Welcome Wuxi CPE Electronics Co.,Ltd!

Contact Us

Wuxi CPE Electronics Co.,Ltd

TEL:+86 (0) 510 85189768 

FAX:+86 (0) 510 85188016 

E-mail:info@cpeitalia.cn

Address:China tin Binhu District of Jiangsu city in Wuxi Province Road Xuelang Bridge